Skip to content

הבניין, בשטח כולל של כ- 5,500 מ"ר, תוכנן על ידי משרד האדריכלים הותיק זרחי אדריכלים והוא מעוצב בסגנון חדשני הכולל "קירות מסך" בחזיתות בתוספת מרכיב עיצובי מיוחד. הבניין עתיד להשתלב בנוף האדריכלי של רחוב אלכסנדר ינאי המתחדש, שעל פי תוכנית בניין עיר סגולה 2500 שאושרה על ידי העירייה לאחרונה, יורחב ויהפוך לרחוב שיאופיין במבני מסחר ומשרדים רבי קומות.

הבניין כולל חניון תת קרקעי המאפשר חניית 32 כלי רכב ומספר רב של כלי רכב דו גלגלים, קומת קרקע שמיועדת לאולם תצוגה, קומת ביניים ו- 2 קומות משרדים. כל הקומות במבנה הן בעלות תקרות גבוהות – קומת הקרקע כ- 6.50 מטר וקומות המשרדים כ- 4.40 מטר – והן מתוכננות כחללים פתוחים ללא עמודים.

במבואת הכניסה בבניין יותקנו 2 מעליות, אחת מהן מעלית נוסעים והשניה מעלית משולבת נוסעים + משא. 

אולם תצוגה וקומת ביניים

בקומת הקרקע של הבניין מתוכנן אולם תצוגה מרהיב בשטח של כ- 1,200 מ"ר שתקרתו הנה בגובה של כ- 6.50 מטר והעומס המרבי המותר בה הנו 500 ק"ג למ"ר. האולם מיועד לתצוגת כלי רכב ו/או מוצרים אחרים והכניסה אליו הנה ישירות מהרחוב או דרך מבואת הכניסה של הבניין. אולם התצוגה הנו חלל גדול ללא עמודים דבר שיאפשר גמישות רבה בעיצובו.

בחלקה האחורי של קומת הקרקע תבנה קומת ביניים בשטח של כ- 500 מ"ר שתקרתה הנה בגובה של 2.80 מטר והעומס המרבי המותר בה הנו 500 ק"ג למ"ר. הכניסה לקומת הגלריה תתאפשר ממבואת הכניסה לבניין באמצעות המעליות וגרם המדרגות, או ישירות מאולם התצוגה באמצעות גרם מדרגות שיבנה, במידת הצורך.

קומות משרדים

2 קומות המשרדים בבניין הנן בשטח של כ- 1,240 מ"ר כל אחת, גובה התקרה בהן הנו 4.40 מטר והעומס המרבי המותר בהן הנו 500 ק"ג למ"ר. הקומות ניתנות לחלוקה לפי צרכי השוכר, כאשר השטח המינימלי הנו כ- 300 מ"ר.בקירות המסך בקומות המשרדים יותקנו חלונות שיאפשרו, בנוסף למערכת המיזוג המתקדמת, אוורור טבעי של חללי העבודה.

קומות המשרדים מיועדות למגוון שימושים ובהם:

• משרדים ציבוריים
• אולמות תצוגה לציוד חשמלי ריהוט וכו'
• מרפאות ומעבדות
• משרדים לבעלי מקצוע חופשי ולמגוון עסקים

חניה

בחניון התת קרקעי בבניין תתאפשר חניה בתשלום חודשי של 32 כלי רכב וכמו כן יוקצו מקומות חניה למספר רב של כלי רכב דו גלגלים. בנוסף קיימים ברחוב אלכסנדר ינאי מקומות חניה נוספים בשני צידי הרחוב.

מערכת מיזוג אוויר

בבניין תותקן מערכת מיזוג אוויר מתקדמת מסוג VRF .המעבים (המנועים) והצנרת של מערכת המיזוג עד לשטח המושכר יותקנו על ידי היזמים ואילו המאיידים (יחידות הקצה) יותקנו על ידי השוכר.

מערכת המיזוג תפוצל למספר רב של מערכות משנה באופן שלכל אחד מהשטחים המושכרים תוקצה מערכת מעבים שתאפשר הפעלה נפרדת של מערכת המיזוג המרכזית במושכר.

שטחים ציבוריים

בכל אחת מקומות הבניין, יבנו שירותים ציבוריים משותפים ובנוסף תבוצענה הכנות להתקנת תאי שירותים נפרדים ומטבחונים על ידי כל שוכר.

שירותי אחזקה

אחזקת השטחים הציבוריים והמתקנים תתבצע בהתאם לשיקולי השוכרים, על ידי חברת ניהול חיצונית או על ידי נציגות הדיירים.